HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Nastavení směrového čísla

background image

Nastavení směrového čísla

Předvolba vytáčení je číslice nebo skupina číslic, které jsou automaticky přidávány na začátek každého

faxového čísla, které zadáte na ovládacím panelu nebo ze softwaru. Maximální počet znaků předvolby

vytáčení je 50.

Výchozí nastavení je

Vypnuto

. Můžete jej zapnout a zadat předvolbu, pokud například musíte zadat číslo 9

pro přístup na vnější telefonní linku z telefonní sítě vaší společnosti. Pokud je toto nastavení aktivní, můžete

vytáčet čísla faxu bez předvolby pomocí ručního vytáčení.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Nastavení faxu

.

3.

Stiskněte nabídku

Základní nastavení

.

4.

Přejděte na tlačítko

Předvolba

a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko

Zapnuto

.

5.

Pomocí dotykové obrazovky zadejte předvolbu a potom stiskněte tlačítko

OK

. Můžete použít čísla,

pauzy a symboly vytáčení.