HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů

background image

Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů

Má-li podavač dokumentů problémy s manipulací s papírem, například dochází-li k uvíznutí nebo podávání

více stránek, vyčistěte jeho válečky a oddělovací podložky.

1.

Otevřete kryt podavače dokumentů.

2.

Navlhčenou utěrkou nepouštící vlákna setřete z podávacích

válečků a oddělovacích podložek nečistotu.

UPOZORNĚNÍ:

K čištění žádných částí zařízení nepoužívejte

brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani

tetrachlórmetan, aby nedošlo k poškození zařízení. Nelijte

čisticí prostředky přímo na sklo nebo na desku. Mohly by

zatéci dovnitř a poškodit zařízení.

3.

Zavřete kryt podavače dokumentů.

194 Kapitola 9 Řešení potíží

CSWW