HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Odstranění uvíznutého papíru z doplňkového zásobníku 3

background image

Odstranění uvíznutého papíru z doplňkového zásobníku 3

1.

Otevřete zásobník 3 a ověřte, zda je papír správně narovnán

ve stohu. Odstraňte všechny uvíznuté a poškozené listy

papíru.

POZNÁMKA:

Zásobník nepřeplňujte, aby nedocházelo

k uvíznutí médií v zařízení. Zkontrolujte, že se horní úroveň

stohu nachází pod indikátorem plného zásobníku.

2.

Zavřete zásobník 3.

182 Kapitola 9 Řešení potíží

CSWW