HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven

background image

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven

1.

Zapněte produkt stisknutím tlačítka napájení nebo deaktivujete režim automatického vypnutí.

2.

Zkontrolujte zapojení napájecího kabelu.

3.

Zkontrolujte, zda parametry zdroje napětí odpovídají požadavkům na napájení produktu. (Požadavky na

napětí naleznete na štítku na zadní straně produktu.) Pokud používáte prodlužovací šňůru a její napětí

neodpovídá specifikacím, zapojte produkt přímo do elektrické zásuvky. Pokud je již zapojen do

elektrické zásuvky, vyzkoušejte jinou.

4.

Pokud ani jeden z těchto kroků nepomůže, kontaktujte Středisko služeb zákazníkům společnosti HP.