HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP nebo VoIP.

background image

Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP nebo VoIP.

Nastavte možnost

Rychlost faxu

na hodnotu

Pomalé (V.29)

nebo

Střední (V.17)

.

a.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko Nastavení .

b.

Otevřete nabídku

Nastavení faxu

.

c.

Otevřete nabídku

Upřesnit nastavení

.

d.

Otevřete nabídku

Rychlost faxu

.

e.

Vyberte správné nastavení.

U poskytovatele služeb ověřte, zda je fax podporován a jaká jsou doporučená nastavení rychlosti faxu.

Některé společnosti mohou vyžadovat adaptér.

CSWW

Řešení problémů faxu 215