Nápověda pro HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Uživatelská příručka

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 500

color M570

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce

dodaných s těmito výrobky a službami. Z

tohoto dokumentu nelze vyvozovat další

záruky. Společnost HP není odpovědná za

technické nebo textové chyby nebo opomenutí

obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 11/2014

Číslo dílu: CZ271-91115

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou ochranné

známky společnosti Adobe Systems

Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc. registrované

v USA a dalších zemích / oblastech. iPod je

ochranná známka společnosti Apple Computer,

Inc. iPod je určen pouze pro legální kopírování

či kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Bluetooth je ochranná známka, která je

majetkem příslušného vlastníka, používaná

společností Hewlett-Packard Company na

základě licence.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

a Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu ............................................................................................................................................ 1

Porovnání modelů ................................................................................................................................................. 2
Zobrazení produktu ............................................................................................................................................... 4

Pohled na produkt zepředu ................................................................................................................. 4
Pohled na produkt zezadu .................................................................................................................. 5
Porty rozhraní ...................................................................................................................................... 6
Umístění sériového čísla a čísla modelu ............................................................................................. 7

Ovládací panel ........................................................................................................................................................ 8

Rozvržení ovládacího panelu .............................................................................................................. 8
Úvodní obrazovka ovládacího panelu ................................................................................................. 9
Systém nápovědy na ovládacím panelu ........................................................................................... 10

Tisk hlášení produktu .......................................................................................................................................... 11

2 Zásobníky papíru ......................................................................................................................................... 13

Podporované formáty papíru .............................................................................................................................. 14
Podporované typy papíru .................................................................................................................................... 16
Zásobník 1 ............................................................................................................................................................ 18

Kapacita zásobníku a orientace papíru ............................................................................................. 18
Plnění zásobníku 1 ............................................................................................................................ 20

Tisk obálek ...................................................................................................................... 23

Zásobník 2 ............................................................................................................................................................ 24

Kapacita zásobníku a orientace papíru ............................................................................................. 24
Plnění zásobníku 2 ............................................................................................................................ 25

Volitelný zásobník 3 ............................................................................................................................................ 27

Kapacita zásobníku a orientace papíru ............................................................................................. 27
Naplnění zásobníku 3 ........................................................................................................................ 28

3 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství ........................................................................................... 31

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ................................................................... 32
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ......................................................... 33
Webové stránky společnosti HP proti padělání .................................................................................................. 34

CSWW

iii

background image

Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti .......................................................................... 35
Povolení nebo zakázání funkce Velmi nízká úroveň .......................................................................................... 36
Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem ..................................................................................................... 37
Příslušenství ........................................................................................................................................................ 38
Tonerové kazety .................................................................................................................................................. 39

Zobrazení tonerové kazety ............................................................................................................... 39
Informace o tonerové kazetě ............................................................................................................ 40

Recyklace tonerových kazet ........................................................................................... 40
Skladování tonerových kazet ......................................................................................... 40
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tonerových kazet ............................. 40

Výměna tonerových kazet ................................................................................................................ 41

Jednotka pro sběr toneru .................................................................................................................................... 44

Výměna jednotky pro sběr toneru .................................................................................................... 44

4 Tisk ............................................................................................................................................................ 47

Podporované tiskové ovladače (Windows) ......................................................................................................... 48

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ............................................................................................... 48

Režimy instalace UPD ..................................................................................................... 49

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 50

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy ...................................................................................... 50
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ......................................... 50
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................................................. 50
Změna nastavení konfigurace zařízení ............................................................................................. 51

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ........................................................................................................ 52

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy ...................................................................................... 52
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ......................................... 52
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................................................. 52
Změna nastavení konfigurace produktu .......................................................................................... 53

Tiskové úlohy (systém Windows) ........................................................................................................................ 54

Použití zkratky pro tisk (Windows) ................................................................................................... 54
Vytvoření zkratek pro tisk (Windows) .............................................................................................. 55
Automatický tisk na obě strany (Windows) ...................................................................................... 57
Ruční oboustranný tisk (Windows) ................................................................................................... 59
Tisk více stránek na list (Windows) ................................................................................................... 61
Výběr orientace stránky (Windows) .................................................................................................. 62
Výběr typu papíru (Windows) ............................................................................................................ 63
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................................... 66
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................................... 69
Vytvoření brožury (Windows) ........................................................................................................... 70

Tiskové úlohy (systém Mac OS X) ........................................................................................................................ 73

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ................................................................................................... 73

iv

CSWW

background image

Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ............................................................................................... 73
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) ....................................................................................... 73
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) ................................................................................................... 74
Tisk více stránek na list (Mac OS X) ................................................................................................... 74
Výběr orientace stránky (Mac OS X) .................................................................................................. 74
Výběr typu papíru (Mac OS X) ............................................................................................................ 74
Tisk titulní stránky (Mac OS X) .......................................................................................................... 75
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) .................................................................... 75
Vytvoření brožury (Mac OS X) ........................................................................................................... 75

Další tiskové úlohy (systém Windows) ............................................................................................................... 76

Zrušení tiskové úlohy (Windows) ...................................................................................................... 76
Výběr formátu papíru (Windows) ...................................................................................................... 76
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ..................................................................................... 77
Tisk vodoznaků (Windows) ............................................................................................................... 77

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) ............................................................................................................... 78

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) ...................................................................................................... 78
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ...................................................................................................... 78
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ..................................................................................... 78
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ............................................................................................................... 79

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci ............................................................................................................ 80
Barevný tisk ......................................................................................................................................................... 81

Použití funkce HP EasyColor ............................................................................................................. 81
Změna možností barev (Windows) ................................................................................................... 81
Změna motivu barev u tiskové úlohy (Windows) ............................................................................. 82
Změna možností barev (Mac OS X) ................................................................................................... 82
Ruční nastavení barev ....................................................................................................................... 83
Shoda barev ....................................................................................................................................... 83

Použití služby HP ePrint ...................................................................................................................................... 85
Použití serveru AirPrint ....................................................................................................................................... 86
Použití přímého tisku z jednotky USB ................................................................................................................. 87

5 Kopírování .................................................................................................................................................. 89

Nastavení nového výchozího nastavení kopírování ........................................................................................... 90
Obnovení výchozího nastavení kopírování ......................................................................................................... 91
Vytvoření jediné kopie ......................................................................................................................................... 92
Vytvoření více kopií ............................................................................................................................................. 93
Kopírování vícestránkové předlohy .................................................................................................................... 94
Kopírování identifikačních karet ......................................................................................................................... 95
Kompletování úlohy kopírování .......................................................................................................................... 96
Oboustranné kopírování (duplexní) .................................................................................................................... 97

Automatické oboustranné kopírování .............................................................................................. 97

CSWW

v

background image

Ruční oboustranné kopírování .......................................................................................................... 98

Zmenšení nebo zvětšení kopie ............................................................................................................................ 99
Vytvoření černobílé nebo barevné kopie .......................................................................................................... 100
Optimalizace kvality kopírování ........................................................................................................................ 101
Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií .......................................................................................................... 102
Úpravy kopírovaného obrazu ............................................................................................................................ 103
Kopírování v režimu konceptu .......................................................................................................................... 104
Nastavení formátu a typu papíru pro kopírování na speciální papír ................................................................ 105

6 Skenování ................................................................................................................................................. 107

Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Windows) .................................................................................... 108
Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Mac OS X) .................................................................................... 109
Skenování na jednotku USB flash ..................................................................................................................... 110
Nastavení skenování do síťové složky a skenování do e-mailu ....................................................................... 111
Skenování do síťové složky ............................................................................................................................... 112
Skenovat do e-mailu ......................................................................................................................................... 113
Skenování pomocí jiného softwaru ................................................................................................................... 114

Skenování z programu kompatibilního s technologií TWAIN (Windows) ....................................... 114
Skenování z programu kompatibilního s technologií WIA (Windows) ........................................... 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Připojení faxu k telefonní lince ......................................................................................................................... 116
Nastavení faxu s telefonním záznamníkem ..................................................................................................... 116
Nastavení faxu se společnou linkou ................................................................................................................. 116
Nastavení pro samostatný fax .......................................................................................................................... 117
Konfigurace času, data a hlavičky faxu ............................................................................................................ 118

Používání ovládacího panelu .......................................................................................................... 118
Použití průvodce nastavením faxu HP ............................................................................................ 118

Použití speciálních znaků v záhlaví faxu ........................................................................................................... 118
Použití telefonního seznamu ............................................................................................................................ 119

Vytvoření a úprava telefonního seznamu faxu pomocí ovládacího panelu .................................. 119
Odstranění položek z telefonního seznamu .................................................................................. 119

Vytváření a úpravy položek rychlé volby .......................................................................................................... 120
Odstranění položek rychlé volby ...................................................................................................................... 121
Vytváření a úpravy voleb skupinového vytáčení .............................................................................................. 122
Odstranění voleb skupinového vytáčení ........................................................................................................... 123
Konfigurace nastavení odesílání faxu ............................................................................................................... 124

Nastavení zvláštních symbolů a voleb vytáčení ............................................................................ 124

Nastavení směrového čísla .......................................................................................... 124

Nastavení detekce oznamovacího tónu ......................................................................................... 124

Tónová nebo impulsní volba ........................................................................................ 125

vi

CSWW

background image

Nastavení automatického vytáčení a doby mezi vytáčeními ......................................................... 125
Nastavení světlosti/tmavosti a rozlišení ........................................................................................ 126

Určení výchozího nastavení světlosti/tmavosti (kontrastu) ....................................... 126
Nastavení rozlišení ....................................................................................................... 126

Nastavení účtovacích kódů ............................................................................................................. 127

Nastavení příjmu faxu ....................................................................................................................................... 128

Nastavení přesměrování faxů ......................................................................................................... 128
Nastavení režimu odpovědi ............................................................................................................ 128
Blokování nebo odblokování faxových čísel .................................................................................. 129
Nastavení počtu zazvonění ............................................................................................................. 129
Nastavení charakteristického vyzvánění ....................................................................................... 130
Použití automatického zmenšení u příchozích faxů ...................................................................... 131
Nastavení opětovného tisku faxu ................................................................................................... 131
Nastavení hlasitosti zvuků faxu ..................................................................................................... 131

Nastavení hlasitosti výstrahy, telefonní linky a vyzvánění ......................................... 132

Nastavení razítkování přijatých faxů .............................................................................................. 132
Nastavení funkce soukromého příjmu ........................................................................................... 132

Nastavení faxování na vyžádání ....................................................................................................................... 132
Použití faxu ........................................................................................................................................................ 134

Podporované faxovací programy ................................................................................................... 134
Zrušení faxu .................................................................................................................................... 134

Zrušení aktuálního faxu ................................................................................................ 134
Zrušení čekající faxové úlohy ....................................................................................... 135

Odstranění faxů z paměti ................................................................................................................ 135
Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN .................................................................................. 135

DSL ................................................................................................................................ 135
PBX ................................................................................................................................ 136
ISDN ............................................................................................................................... 136

Použití faxu ve službě VoIP ............................................................................................................. 136
Zachování paměti faxu v případě výpadku napájení ...................................................................... 136
Otázky zabezpečení při připojení interních sítí k veřejným telefonním linkám ............................ 136
Faxování ze skleněné desky skeneru ............................................................................................. 137
Faxování z podavače dokumentů ................................................................................................... 138
Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení .................................................................... 138
Odeslání faxu ze softwaru (Windows) ............................................................................................ 139
Odeslání faxu vytočením z telefonu připojeného k faxové lince ................................................... 140
Odeslání faxu s potvrzením ............................................................................................................ 140
Naplánování pozdějšího odeslání faxu ........................................................................................... 140
Odeslání faxu při použití kombinace elektronického a papírového dokumentu ........................... 142
Použití přístupových kódů, kreditních karet nebo volacích karet ................................................. 142

Odesílání faxů do zahraničí .......................................................................................... 142

CSWW

vii

background image

Tisk faxu .......................................................................................................................................... 143
Opakovaný tisk faxu ....................................................................................................................... 144
Automatický tisk na obě strany přijatých faxů ............................................................................... 145
Příjem faxů při zaznění faxových signálů na telefonní lince .......................................................... 145
Tisk uloženého faxu se zapnutou funkcí soukromého příjmu ....................................................... 145

8 Správa a údržba ......................................................................................................................................... 147

Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu (Windows) .................................... 148
Nastavení funkce HP Wireless Direct ................................................................................................................ 149
Použití aplikací Webových služeb HP ................................................................................................................ 150
Konfigurace nastavení sítě IP ............................................................................................................................ 151

Odmítnutí sdílení tiskárny ............................................................................................................... 151
Zobrazení nebo změna nastavení sítě ............................................................................................ 151
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ......................................... 151
Přejmenování produktu v síti .......................................................................................................... 151
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku .................................................................... 153

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 154
Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X ............................................................................................................ 156

Spuštění nástroje HP Utility ............................................................................................................ 156
Funkce nástroje HP Utility ............................................................................................................... 156

Použití softwaru HP Web Jetadmin ................................................................................................................... 157
Úsporná nastavení ............................................................................................................................................. 158

Tisk v režimu EconoMode ............................................................................................................... 158
Nastavení Zpoždění spánku ............................................................................................................ 158
Nastavení automatického zpoždění vypnutí .................................................................................. 158

Funkce zabezpečení produktu .......................................................................................................................... 160

Zamknutí zařízení ........................................................................................................................... 160
Nastavení nebo změna hesla produktu .......................................................................................... 160

Upgrade firmwaru ............................................................................................................................................. 161

Ruční upgrade firmwaru ................................................................................................................. 161
Nastavení automatického upgradu firmwaru ................................................................................ 161

9 Řešení potíží ............................................................................................................................................. 163

Kontrolní seznam řešení potíží ......................................................................................................................... 164

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven ....................................................................... 164
Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení .......................................................... 164
Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy ................................. 165
Krok 4: Kontrola papíru ................................................................................................................... 165
Krok 5: Kontrola softwaru .............................................................................................................. 165
Krok 6: Kontrola funkce tisku ......................................................................................................... 165
Krok 7: Kontrola funkce kopírování ................................................................................................ 165

viii

CSWW

background image

Krok 8: Zkontrolujte funkci faxu ..................................................................................................... 166
Krok 9: Kontrola tonerové kazety .................................................................................................. 166
Krok 10: Pokuste se odeslat tiskovou úlohu z počítače ................................................................ 166
Krok 11: Přesvědčte se, že je produkt v síti .................................................................................... 166

Obnovení výchozích nastavení z výroby ........................................................................................................... 167
Systém nápovědy na ovládacím panelu ........................................................................................................... 168
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ......................................................................................................... 169

Produkt nepodává papír ................................................................................................................. 169
Produkt podává více listů papíru. ................................................................................................... 169
Uvíznutí papíru, podavač mačká papír, nebo podává více listů papíru .......................................... 169
Předcházení uvíznutí papíru v zásobnících papíru ......................................................................... 170

Odstranění uvíznutého média ........................................................................................................................... 171

Místa uvíznutí .................................................................................................................................. 171
Odstranění uvíznutí papíru v podavači dokumentů ....................................................................... 172
Odstranění uvíznutí v oblasti výstupní přihrádky .......................................................................... 174
Odstranění uvíznutí v zásobníku 1 ................................................................................................. 175
Odstranění uvíznutí v zásobníku 2 ................................................................................................. 177
Odstranění uvíznutí v pravých dvířkách ......................................................................................... 178
Odstranění uvíznutého papíru z doplňkového zásobníku 3 .......................................................... 182
Odstraňte uvíznutí v pravých dolních dvířkách (zásobník 3) ......................................................... 183

Zlepšení kvality tisku ........................................................................................................................................ 184

Tisk pomocí jiného programu ......................................................................................................... 184
Nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu ..................................................................................... 184

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ................................................................. 184
Kontrola nastavení typu papíru (Mac OS X) ................................................................. 185

Kontrola stavu tonerové kazety ..................................................................................................... 185
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev ........................................................................................ 185
Tisk čisticí stránky ........................................................................................................................... 185
Další postup řešení potíží s kvalitou tisku ...................................................................................... 186

Tisk stránky kvality tisku .............................................................................................. 186
Interpretace stránky Kvalita tisku ................................................................................ 186

Kontrola poškození tonerové kazety ............................................................................................. 187
Kontrola papíru a tiskového prostředí ........................................................................................... 187

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ........................................ 187
Kontrola pracovního prostředí produktu ..................................................................... 188

Kontrola nastavení režimu EconoMode .......................................................................................... 188
Úprava nastavení barev (Windows) ................................................................................................ 188
Vyzkoušení odlišného ovladače tisku ............................................................................................. 190

Zlepšení kvality kopírování ............................................................................................................................... 191

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 191
Kontrola nastavení papíru .............................................................................................................. 192

CSWW

ix

background image

Kontrola nastavení úpravy obrazu ................................................................................................. 192
Optimalizace pro text nebo obrázky .............................................................................................. 193
Kopírování od okraje k okraji .......................................................................................................... 193
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 194

Zlepšení kvality skenování ................................................................................................................................ 195

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 195
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 196

Zlepšení kvality faxu ......................................................................................................................................... 198

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 198
Kontrola nastavení rozlišení odesílaného faxu .............................................................................. 199
Kontrola nastavení opravy chyb ..................................................................................................... 199
Odeslání na jiný fax ......................................................................................................................... 199
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 200
Kontrola nastavení přizpůsobení na stránku ................................................................................. 200
Kontrola faxu odesílatele ............................................................................................................... 201

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ............................................................................................................. 202

Produkt netiskne. ............................................................................................................................ 202
Produkt tiskne pomalu. .................................................................................................................. 202

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB ...................................................................................................... 203

Nabídka jednotky USB se po připojení zařízení s jednotkou USB nezobrazí ................................. 203
Soubor z jednotky USB nelze vytisknout ........................................................................................ 203
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku .................................... 203

Řešení problémů faxu ....................................................................................................................................... 204

Postupy řešení potíží s faxem ........................................................................................................ 204
Provedení diagnostického testu faxu ............................................................................................. 205
Protokol trasování faxu .................................................................................................................. 206
Hlášení o chybách faxu ................................................................................................................... 206

Tisk všech sestav faxu .................................................................................................. 206
Tisk jednotlivých sestav faxu ....................................................................................... 206
Nastavení zprávy o chybě faxu .................................................................................... 207

Nastavení režimu korekce chyb faxu .............................................................................................. 207
Změna rychlosti faxu ...................................................................................................................... 207
Vyřešení problémů s odesíláním faxů ............................................................................................ 208

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................................... 208

Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. ...................................................... 208
Chybí oznamovací tón. ............................................................................... 209
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. ......................................................... 209
Zobrazí se zpráva Fax nepřijímá. ............................................................... 209
Uvíznutý papír v podavači dokumentů ...................................................... 210
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .................................................... 210
Chyba skeneru ............................................................................................ 211

x

CSWW

background image

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání faxu. ..... 211
Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Storing page 1 (Ukládání 1. stránky)
a ukládání dále nepokračuje. ........................................................................................ 211
Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy. ....................................................................... 211
Produkt je chráněn heslem ........................................................................................... 212
Nelze používat funkce faxu z ovládacího panelu. ....................................................... 212
Nelze použít tlačítka rychlé volby ................................................................................ 212
Nelze použít tlačítka skupinové volby. ........................................................................ 212
Přijměte zaznamenanou chybovou zprávu od telefonní společnosti při pokusu
o odeslání faxu. ............................................................................................................ 213
Nelze odeslat fax, když je telefon připojený k zařízení. .............................................. 213

Řešení problémů s příjmem faxů .................................................................................................... 213

Fax nereaguje. .............................................................................................................. 213

Fax má vyhrazenou telefonní linku. .......................................................... 213
K produktu je připojen záznamník. ............................................................ 214
Nastavení Režim odpovídání má hodnotu Ruční režim. ............................ 214
Na faxovací lince je dostupná hlasová pošta. ........................................... 215
Zařízení je připojené k telefonní službě DSL. ............................................. 215
Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP nebo
VoIP. ............................................................................................................ 215

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................................... 216

Zobrazí se zpráva Fax nebyl zjištěn. .......................................................... 216
Zobrazí se zpráva Chyba komunikace. ...................................................... 216
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné. .................................................... 217
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno. ......................................................... 217

Fax se přijme, ale nevytiskne. ...................................................................................... 217

Funkce Soukromý příjem je zapnutá. ........................................................ 217

Odesílatel přijme obsazovací signál. ............................................................................ 218

K zařízení je připojeno sluchátko. .............................................................. 218
Používá se rozdělovač telefonní linky. ...................................................... 218

Chybí oznamovací tón. ................................................................................................. 218
Na lince PBX nelze odesílat ani přijímat faxy. .............................................................. 218

Řešení obecných problémů s faxem ............................................................................................... 218

Odesílání faxů je pomalé .............................................................................................. 218
Kvalita faxu je nízká. ..................................................................................................... 219
Fax je oříznut nebo se vytiskne na dvou stranách ....................................................... 220

Řešení potíží s připojením USB .......................................................................................................................... 221
Řešení potíží s kabelovou sítí ............................................................................................................................ 222

Špatné fyzické připojení. ................................................................................................................. 222
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................................... 222
Počítač nekomunikuje s produktem. .............................................................................................. 222

CSWW

xi

background image

Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................................... 223
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. ................................. 223
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................................ 223
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. ................................................. 223

Řešení potíží s bezdrátovou sítí ........................................................................................................................ 224

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity ..................................................................................... 224
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne .............................................................. 225
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany .................................. 225
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje ............ 225
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ................................................................. 225
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................................. 225
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .............................................................................. 225
Bezdrátová síť nefunguje ................................................................................................................ 226
Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě .......................................................................... 226
Redukce rušení v bezdrátové síti .................................................................................................... 226

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows .............................................................. 227

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ...................................................... 227
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................................... 227
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne ................................................................................. 227

Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X ............................................................................. 229

V seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat není ovladač tisku uveden. ............................ 229
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout
a skenovat ....................................................................................................................................... 229
Ovladač tisku nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout
a skenovat ....................................................................................................................................... 229
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu .......................................................... 230
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Tisk
a fax nebo Vytisknout a skenovat .................................................................................................. 230
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tisku ........................................................................ 230

Odebrání softwaru (Windows) .......................................................................................................................... 231
Odebrání softwaru (Mac OS X) .......................................................................................................................... 232
Řešení potíží se skenováním do e-mailu .......................................................................................................... 233

Nelze se připojit k poštovnímu serveru .......................................................................................... 233
Nepodařilo se odeslat e-mail .......................................................................................................... 233
Nelze skenovat ................................................................................................................................ 233

Řešení problémů se skenováním do síťové složky ........................................................................................... 234

Skenování se nezdařilo ................................................................................................................... 234

Rejstřík ........................................................................................................................................................ 235

xii

CSWW

background image

1