HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables

background image

No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables

1.

Comproveu que els altres ordinadors es troben dins l'àrea de cobertura sense cables i que no hi ha cap

obstacle que bloquegi el senyal. Per a la majoria de les xarxes, la cobertura sense cables és de 30 m del

punt d'accés sense cables.

2.

Assegureu-vos que el producte està engegat i presenta l'estat A punt.

3.

Desactiveu qualsevol tallafoc d'un altre proveïdor que hi hagi instal·lat a l'ordinador.

4.

Comproveu que la xarxa sense cables funciona correctament.

5.

Assegureu-vos que l'ordinador funciona correctament. Si cal, reinicieu l'ordinador.

224 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW