HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Execució d’una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil

background image

Execució d'una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil

Des del tauler de control del producte podeu executar una prova de diagnòstic per a consultar informació

sobre els paràmetres de la xarxa sense fil.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús

Configuració del sistema

Autodiagnòstic

3.

Toqueu el botó

Executa prova de xarxa

per a començar la prova. El producte imprimeix una pàgina de

prova amb els resultats.