HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - El producte està en el mode A punt, però no s’imprimeix res

background image

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows 227

background image

f.

Verifiqueu l'adreça IP i, tot seguit, feu clic a D'acord o Cancel·lar.

g.

Si les adreces IP no són les mateixes, elimineu el controlador i torneu a instal·lar-lo amb l'adreça IP

correcta.

Windows 7

a.

Feu clic a Start (Inicia).

b.

Feu clic a Dispositius i impressores.

c.

Feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona del controlador i, a continuació, seleccioneu

Propietats.

d.

Feu clic a la fitxa Ports i, tot seguit, feu clic a Configurar port.

e.

Verifiqueu l'adreça IP i, tot seguit, feu clic a D'acord o Cancel·lar.

f.

Si les adreces IP no són les mateixes, elimineu el controlador i torneu a instal·lar-lo amb l'adreça IP

correcta.

228 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW