HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - El producte utilitza un servei telefònic de fax per IP o VoIP

background image

El producte utilitza un servei telefònic de fax per IP o VoIP

Ajusteu l'opció

Velocitat de fax

al paràmetre

Lenta (V.29)

o

Mitjana (V.17)

.

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Configuració fax

.

c.

Obriu el menú

Config. avançada

.

214 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW

background image

d.

Obriu el menú

Velocitat de fax

.

e.

Seleccioneu el paràmetre correcte.

Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis per comprovar que s'admeti el servei de fax i

per obtenir els paràmetres recomanats de velocitat del servei de fax. Amb algunes empreses pot ser

necessari utilitzar un adaptador.