HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Apareix el missatge Error de comunicació

background image

Apareix el missatge Error de comunicació

Demaneu al remitent que us torni a enviar el fax o envieu-lo més endavant quan les condicions de la

línia hagin millorat.

Desconnecteu el cable de telèfon del producte de la paret, connecteu un telèfon a l'endoll del telèfon de

la paret i proveu de fer una trucada. Endolleu el cable de telèfon del producte a l'endoll d'una altra línia.

Intenteu utilitzar un altre cable.

Ajusteu l'opció

Velocitat de fax

al paràmetre

Lenta (V.29)

o

Mitjana (V.17)

.

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Configuració fax

.

c.

Obriu el menú

Config. avançada

.

d.

Obriu el menú

Velocitat de fax

.

e.

Seleccioneu el paràmetre correcte.

Desactiveu la funció

Correcció d'errors

per evitar la correcció automàtica d'errors.

NOTA:

Si es desactiva la funció

Correcció d'errors

, es pot reduir la qualitat d'imatge.

CAWW

Resolució de problemes de fax 215

background image

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Servei

.

c.

Obriu el menú

Servei de fax

.

d.

Obriu el menú

Correcció d'errors

.

e.

Seleccioneu el paràmetre

Desactivat

.

Imprimiu l'informe

Registre d'activitat del fax

des del tauler de control per determinar si l'error es

produeix amb un número de fax específic.

a.

Toqueu el botó

Fax

i, a continuació, toqueu el botó

Menú Fax

.

b.

Obriu el menú

Informes de fax

.

c.

Obriu el menú

Registre d'activitat del fax

.

d.

Seleccioneu l'opció

Impr.regist.ara

.

Si l'error continua, adreceu-vos a HP. Consulteu

www.hp.com/support/lj500colorMFPM570

o el fullet

d'assistència que s'inclou amb el producte.