HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Es poden rebre faxos però no se’n poden enviar

background image

Es poden rebre faxos però no se'n poden enviar

S'intenta enviar un fax però el producte no fa cap acció.

1.

Toqueu el botó

Inicia fax

per comprovar si hi ha senyal a la línia telefònica.

2.

Apagueu i engegueu el producte.

3.

Utilitzeu el tauler de control de l'Auxiliar de configuració del fax d'HP per configurar la informació de la

capçalera del fax, l'hora i la data.

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Configuració fax

.

c.

Obriu el menú

Config. bàsica

.

210 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW

background image

d.

Obriu el menú

Encapçal. fax

.

e.

Introduïu els paràmetres correctes.

4.

Si hi ha extensions telefòniques a la línia, comproveu que tots aquests telèfons estiguin penjats.

5.

Si utilitzeu un servei DSL, comproveu que a la connexió de la línea telefònica del producte hi hagi un

filtre de pas alt.