HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Apareix el missatge Error de comunicació

background image

Apareix el missatge Error de comunicació

Deixeu que el producte intenti tornar a enviar el fax. El reenviament redueix la velocitat del fax

temporalment.

Desconnecteu el cable de telèfon del producte de la paret, connecteu un telèfon a l'endoll del telèfon de

la paret i proveu de fer una trucada. Connecteu el cable de telèfon del producte a l'endoll d'una altra

línia.

Intenteu utilitzar un altre cable.

Al tauler de control, canvieu l'opció

Velocitat de fax

al paràmetre

Mitjana (V.17)

o

Lenta (V.29)

.

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Configuració fax

.

c.

Obriu el menú

Config. avançada

.

d.

Obriu el menú

Velocitat de fax

.

e.

Seleccioneu el paràmetre correcte.

Desactiveu l'opció

Correcció d'errors

.

a.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

b.

Obriu el menú

Servei

.

c.

Obriu el menú

Servei de fax

.

CAWW

Resolució de problemes de fax 207

background image

d.

Obriu el menú

Correcció d'errors

.

e.

Seleccioneu el paràmetre

Desactivat

.

NOTA:

Si es desactiva l'opció

Correcció d'errors

, es pot reduir la qualitat d'imatge.

Si l'error continua, adreceu-vos a HP. Consulteu

www.hp.com/support/lj500colorMFPM570

o el fullet

d'assistència que s'inclou amb el producte.