HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Apareix el missatge El fax està ocupat

background image

Apareix el missatge El fax està ocupat

Intenteu tornar a enviar el fax.

Truqueu al destinatari per assegurar-vos que té l'aparell de fax engegat i a punt.

Comproveu que heu marcat el número de fax correcte.

Toqueu el botó

Inicia fax

per comprovar si hi ha senyal a la línia telefònica.

Per comprovar que la línia de telèfon funciona, desconnecteu el producte, connecteu un telèfon a la

línia i feu una trucada de veu.

Connecteu el cable de telèfon del producte a l'endoll d'una altra línia i proveu de tornar a enviar el fax.

Intenteu utilitzar un altre cable.

Envieu el fax més endavant.

Si l'error continua, adreceu-vos a HP. Consulteu

www.hp.com/support/lj500colorMFPM570

o el fullet

d'assistència que s'inclou amb el producte.

208 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW