HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Execució d’una prova de diagnòstic del fax

background image

Execució d'una prova de diagnòstic del fax

Des del tauler de control del producte podeu executar una prova de diagnòstic per a consultar informació

sobre els paràmetres de fax del producte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els menús següents:

Servei

Servei de fax

3.

Toqueu el botó

Executa prova de fax

per a començar la prova. El producte imprimeix una pàgina de

prova amb els resultats.

204 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW