HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del mode de correcció d’errors de fax

background image

Configuració del mode de correcció d'errors de fax

Normalment, el producte supervisa els senyals de la línia de telèfon mentre envia o rep un fax. Si el producte

detecta un error durant la transmissió, i l'opció de correcció d'errors està configurada com a

Activat

, el

producte pot sol·licitar que es torni a enviar la porció corresponent del fax. L'opció per defecte de fàbrica per

a la correcció d'errors és

Activat

.

Desactiveu la correcció d'errors només si teniu problemes per enviar o rebre un fax i no us importa que es

produeixin errors durant la transmissió. Desactivar l'opció pot ser útil quan intenteu enviar un fax a

l'estranger o rebre'n un de l'estranger, o si utilitzeu una connexió de telèfon per satèl·lit.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Servei

.

3.

Toqueu el menú

Servei de fax

.

4.

Toqueu el botó

Correcció d'errors

i, a continuació, toqueu el botó

Activat

.