HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Comprovació dels paràmetres de resolució d’enviament de fax

background image

Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax

Si el producte no ha pogut enviar un fax perquè el fax receptor no ha respost o estava ocupat, el producte

intentarà tornar a marcar, basant-se en les opcions de tornar a marcar si està ocupat, tornar a marcar si no hi

ha resposta i tornar a marcar si hi ha errors de comunicació.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Obriu el menú

Resolució fax

.