HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Comprovació dels paràmetres de correcció d’errors

background image

Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors

Normalment, el producte supervisa els senyals de la línia de telèfon mentre envia o rep un fax. Si el producte

detecta un error durant la transmissió, i l'opció de correcció d'errors està configurada com a

Activat

, el

producte pot sol·licitar que es torni a enviar la porció corresponent del fax. L'opció per defecte de fàbrica per

a la correcció d'errors és

Activat

.

Desactiveu la correcció d'errors només si teniu problemes per enviar o rebre un fax i no us importa que es

produeixin errors durant la transmissió. Desactivar l'opció pot ser útil quan intenteu enviar un fax a

l'estranger o rebre'n un de l'estranger, o si utilitzeu una connexió de telèfon per satèl·lit.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Servei

.

3.

Toqueu el menú

Servei de fax

.

4.

Toqueu el botó

Correcció d'errors

i, a continuació, toqueu el botó

Activat

.

CAWW

Millora de la qualitat de fax 197