HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Optimització per a text o imatges

background image

Optimització per a text o imatges

Els paràmetres de qualitat de la còpia disponibles són:

Autoselecciona

: Utilitzeu aquest paràmetre quan no us preocupi la qualitat de la còpia. Aquesta és

l'opció predeterminada.

Combinat

: Utilitzeu aquest paràmetre per als documents que contenen una combinació de text i gràfics.

Text

: Utilitzeu aquest paràmetre per als documents en què hi hagi principalment text.

Imatge

: Utilitzeu aquest paràmetre per als documents en què hi hagi principalment gràfics.

1.

Carregueu el document al vidre de l'escàner o a l'alimentador

de documents.

2.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte,

toqueu el botó

Còpia

.

3.

Toqueu el botó

Paràmetres

i, a continuació, desplaceu-vos

fins al botó

Optimitzar

i toqueu-lo. Toqueu els botons de

fletxa per desplaçar-vos per les opcions i, a continuació,

toqueu una opció per seleccionar-la.

4.

Toqueu el botó

Inicia còpia

per a començar la còpia.