HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Proveu amb un altre controlador d’impressió

background image

Proveu amb un altre controlador d'impressió

Potser haureu d'utilitzar un controlador d'impressió diferent si apareixen línies inesperades als gràfics a la

pàgina impresa, si hi falta text o il·lustracions, el format és incorrecte o s'han substituït fonts.

Controlador HP PCL 6

S'ofereix com a controlador per defecte. Aquest controlador s'instal·la

automàticament si no en seleccioneu cap altre.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i suport de funcions del producte

per a la majoria d'usuaris.

Ha estat dissenyat per treballar amb la Windows Graphic Device Interface (GDI) per

oferir la millor velocitat en entorns Windows.

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes

personalitzats basats en PCL 5.

Controlador HP UPD PS

Recomanat per imprimir amb programes d'Adobe

®

o amb altres programes de

gràfics.

Ofereix suport per imprimir des d'emulació de postscript o suport de tipus de lletra

flash de postscript.

HP UPD PCL 5

Recomanat per a impressió general d'oficina en entorns Windows.

Compatible amb versions anteriors de PCL i productes HP LaserJet anteriors.

La millor opció per imprimir des de programes de tercers o personalitzats.

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes que demanen PCL 5 (UNIX,

Linux, mainframe).

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol

controlador per a diversos models de producte.

Opció prioritària per imprimir en diversos models de producte des d'un ordinador

Windows portàtil.

HP UPD PCL 6

Recomanat per a imprimir en tots els entorns de Windows

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb

característiques del producte per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per a alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del Windows

per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

És possible que no sigui totalment compatible amb solucions de tercers o

personalitzades basades en PCL5

Podeu descarregar més controladors d'impressió des d'aquest lloc web:

www.hp.com/go/

lj500colorMFPM570_software

.

188 Capítol 9 Solució de problemes

CAWW