HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Impressió d’una pàgina de neteja

background image

Impressió d'una pàgina de neteja

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Servei

.

3.

Toqueu el botó

Pàgina de neteja

.

CAWW

Millora de la qualitat d'impressió 183

background image

4.

Carregueu paper de carta normal o A4 quan se us demani.

5.

Toqueu el botó

OK

per començar el procés de neteja.

El producte imprimeix la primera cara i després demana a l'usuari que reculli la pàgina de la safata de

sortida i la torni a carregar a la Safata 1, mantenint la mateixa orientació. Espereu fins que finalitzi el

procés. Rebutgeu la pàgina quan s'imprimeixi.