HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

background image

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la

llista desplegable de menús i feu clic al menú Finishing (Acabat).

4.

Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Media-type (Tipus de material).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).