HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Calibratge del producte per alinear els colors

background image

Calibratge del producte per alinear els colors

Si a la sortida impresa apareixen ombres de color, gràfics difuminats o àrees amb colors deficients, potser

haureu de calibrar el producte per alinear els colors. Imprimiu la pàgina de diagnòstic del menú

informes

del

tauler de control per comprovar l'alineació dels colors. Si els blocs de color de la pàgina no estan alineats,

haureu de calibrar el producte.

1.

Al tauler de control del producte, obriu el menú

Configuració del sistema

.

2.

Obriu el menú

Qualitat impres.

i seleccioneu l'element

Calibratge de color

.

3.

Seleccioneu l'opció

Calibra ara

.