HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Mides de paper compatibles

background image

Mides de paper compatibles

NOTA:

Per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes al controlador

d'impressió abans d'imprimir.

Taula 2-1

Mides de paper compatibles

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 (opcional)

Impressió dúplex

automàtica

Carta

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

RA4

215 x 305 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

Executiu

184 x 267 mm

Informe

140 x 216 mm

4 x 6

102 x 152 mm

10 x 15 cm

102 x 152 mm

3x5

76 x 127 mm

5 x 7

127 x 178 mm

5 x 8

127 x 203 mm

14

Capítol 2 Safates de paper

CAWW

background image

Taula 2-1

Mides de paper compatibles (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safata 3 (opcional)

Impressió dúplex

automàtica

A6

105 x 148 mm

Targeta postal (JIS)

100 x 148 mm

D Tarja postal (JIS)

200 x 148 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

Sobre #10

105 x 241 mm

Sobre B5

176 x 250 mm

Sobre C5

162 x 229 mm

Sobre DL

110 x 220 mm

Sobre Monarch

98 x 191 mm

Personalitzat

De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm

Personalitzat

De 148 x 210 mm a 216 x 297 mm

Personalitzat

De 148 x 210 mm a 216 x 356 mm

CAWW

Mides de paper compatibles

15