HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Sistema d’ajuda del tauler de control

background image

Sistema d'ajuda del tauler de control

El producte té un sistema d'ajuda incorporat que explica com utilitzar cada pantalla. Per obrir el sistema

d'ajuda, toqueu el botó Ajuda situat a la cantonada superior dreta de la pantalla.

En algunes pantalles l'ajuda obre un menú global en què podeu buscar temes específics. Per desplaçar-vos

per l'estructura de menús podeu prémer els botons del menú.

En algunes pantalles d'ajuda hi trobareu animacions que us guiaran pels procediments que cal dur a terme,

com per exemple eliminar embussos.

En les pantalles que contenen paràmetres de tasques individuals, l'ajuda obre un tema que explica les

opcions de la pantalla en qüestió.

Si el producte us avisa de la presència d'un error o un avís, toqueu el botó Ajuda per tal que aparegui un

missatge de descripció del problema. Al missatge també hi apareixeran instruccions que us ajudaran a

solucionar el problema.

10

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW