HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Pantalla d’inici del tauler de control

background image

Pantalla d'inici del tauler de control

La pantalla d'inici permet accedir a les funcions del producte i n'indica l'estat.

NOTA:

En funció de la configuració del producte, les funcions de la pantalla d'inici poden variar. La seva

distribució també pot ser inversa en alguns idiomes.

1

Botó Serveis web d'HP

Permet l'accés ràpid a les funcions dels serveis web d'HP, incloent-hi l'HP ePrint

L'HP ePrint és una eina que imprimeix documents mitjançant qualsevol dispositiu habilitat

per al correu electrònic per a enviar-los a l'adreça de correu electrònic del producte.

2

Botó Configuració

Permet accedir als menús principals

3

Botó Sense cables (només
models sense fil)

Permet accedir al menú sense fil i a informació sobre l'estat de la xarxa sense fil

NOTA:

Quan el producte estigui connectat a una xarxa sense cables, aquesta icona es

convertirà en un conjunt de barres indicadores de la intensitat de la senyal.

NOTA:

Si el producte està connectat a una xarxa amb fil, aquest botó no apareix.

4

Botó Xarxa

Permet accedir als paràmetres i a informació de la xarxa. Des de la pantalla de paràmetres

de la xarxa, podreu imprimir la pàgina

Resum de xarxa

.

NOTA:

Aquest botó només es visualitza si el producte està connectat a una xarxa.

5

Botó Informació

Permet veure informació sobre l'estat del producte. Des de la pantalla de resum d'estat,

podreu imprimir la pàgina

Informe de configuració

.

6

Botó Subministraments

Proporciona informació sobre l'estat dels subministraments. Des de la pantalla de resum

dels subministraments, podreu imprimir la pàgina

Estat dels subministraments

.

7

Botó

Fax

Permet accedir a la funció de

Fax

8

Botó

Aplicacions

Permet accedir al menú

Aplicacions

per a imprimir directament des d'aplicacions web

descarregades del lloc web d'HP ePrintCenter, a

www.hpeprintcenter.com

CAWW

Tauler de control

9

background image

9

Estat del producte

Indica que el producte està a punt de processar un treball o està processant-lo

10

Botó

Escàner

Permet accedir a les funcions d'escaneig

11

Botó

Còpia

Permet accedir a les funcions de còpia

12

Botó

USB

Permet accedir a la funció d'impressió directa des d'USB (per imprimir i escanejar sense

ordinador)