HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Disseny del tauler de control

background image

Disseny del tauler de control

1

Indicador lluminós sense fil

(només models sense fil)

Indica que la xarxa sense fil està habilitada. L'indicador lluminós parpelleja mentre el producte

estableix una connexió amb la xarxa sense fil.

2

Pantalla tàctil

Dóna accés a les funcions del producte i n'indica l'estat actual

3

Indicador lluminós Atenció

Indica un problema amb el producte

4

Indicador lluminós Llest

Indica que el producte és a punt

5

Botó i indicador lluminós d'ajuda

Permet accedir al sistema d'ajuda del tauler de control

6

Botó i indicador lluminós de fletxa

a la dreta

S'utilitza per moure el cursor cap a la dreta o per moure la imatge de visualització a la pantalla

següent

NOTA:

Aquest botó només s'encén quan es pot utilitzar aquesta funció a la pantalla actual.

7

Botó i indicador lluminós de

cancel·lació

S'utilitza per esborrar paràmetres, cancel·lar la tasca actual o sortir de la pantalla actual

NOTA:

Aquest botó només s'encén quan es pot utilitzar aquesta funció a la pantalla actual.

8

Botó i indicador lluminós de retorn S'utilitza per tornar a la pantalla anterior

NOTA:

Aquest botó només s'encén quan es pot utilitzar aquesta funció a la pantalla actual.

8

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW

background image

9

Botó i indicador lluminós de fletxa

a l'esquerra

S'utilitza per moure el cursor a l'esquerra

NOTA:

Aquest botó només s'encén quan es pot utilitzar aquesta funció a la pantalla actual.

10

Botó i indicador lluminós d'inici

Permet accedir a la pantalla d'inici