HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Imprimir informes de producte

background image

Imprimir informes de producte

Des del menú

informes

es poden imprimir diverses pàgines d'informació sobre el producte.

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el botó

informes

.

3.

Toqueu el nom de l'informe que voleu imprimir.

Element de menú

Descripció

Pàgina de demostració

Imprimeix una pàgina per mostrar la qualitat d'impressió

Estructura menú

Imprimeix un mapa amb la distribució dels menús del tauler de control. S'hi mostren els

paràmetres actius de cada menú.

Informe de configuració

Imprimeix una llista de tots els paràmetres del producte. Si el producte està connectat a

una xarxa, també inclou informació bàsica de la xarxa.

Estat dels subministraments

Imprimeix l'estat de cada cartutx del tòner, inclosa la informació següent:

Percentatge estimat de durada del cartutx d'impressió

Pàgines restants aproximades

Números de referència de cartutxos de tòner d'HP

Nombre de pàgines impreses

Resum de xarxa

Imprimeix una llista de tots els paràmetres de xarxa del producte.

Pàgina ús

Imprimeix una pàgina que inclou les pàgines PCL, les pàgines PCL 6, les pàgines PS, les

pàgines que s'han embussat o s'han carregat malament al producte, les pàgines en color

i en blanc i negre, i mostra el recompte de pàgines

Llista fonts PCL

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PCL (PS) instal·lats

Llista fonts PS

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PostScript (PS) instal·lats

Llis. fonts PCL6

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PCL6 (PS) instal·lats

Registre d'ús del color

Imprimeix un informe amb el nom de la impressora, el nom de l'aplicació i informació

d'ús del color per a cada tasca

Pàgina de servei

Imprimeix l'informe de servei

Pàgina de diagnòstic

Imprimeix les pàgines de calibratge i de diagnòstic de color

pàgina de qualitat d'impressió

Imprimeix una pàgina que ajuda a solucionar problemes de qualitat d'impressió

CAWW

Imprimir informes de producte

11

background image

12

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW

background image

2