HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Utilització d‘AirPrint

background image

Utilització d‘AirPrint

La impressió directa mitjançant AirPrint d'Apple és compatible amb iOS 4.2 o superior. Feu servir AirPrint per

imprimir directament al producte mitjançant la pantalla tàctil d'un iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS o superior) o

iPod (tercera generació o superior) a les següents aplicacions:

Correu electrònic

Fotos

Safari

Aplicacions externes seleccionades

Per a utilitzar AirPrint, cal que el producte estigui connectat a una xarxa. Per obtenir més informació sobre

l'ús d'AirPrint i sobre els productes d'HP que són compatibles amb AirPrint, accediu a

www.hp.com/go/

airprint

.

NOTA:

Potser caldrà actualitzar el codi del producte per utilitzar AirPrint. Aneu a

www.hp.com/go/

lj500colorMFPM570_firmware

.

CAWW

Utilització d‘AirPrint

87