HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Creació d’un fullet (Windows)

background image

Creació d'un fullet (Windows)

1.

Des del software, seleccioneu l'opció Imprimeix.

70

Capítol 4 Impressió

CAWW

background image

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó Propietats o

Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Acabat.

4.

Seleccioneu el quadre de verificació Imprimeix a les dues

cares.

CAWW

Tasques d'impressió (Windows)

71

background image

5.

A la llista desplegable Disseny de fullets, feu clic a l'opció

Enquadernació esquerra o Enquadernació dreta. L'opció

Pàgines per full canvia automàticament a 2 pàgines per full.

Feu clic al botó D'acord per tancar el quadre de diàleg

Propietats del document.

6.

Al quadre de diàleg Impressió, feu clic al botó D'acord per

imprimir la tasca.

72

Capítol 4 Impressió

CAWW