HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Selecció de l’orientació de la pàgina (Mac OS X)

background image

Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Al menú Copies & Pages (Còpies i pàgines), feu clic al botó Page Setup (Format de pàgina).

4.

Feu clic a la icona que representa l'orientació de la pàgina que voleu fer servir i després feu clic al

botó OK (D'acord).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

74

Capítol 4 Impressió

CAWW