HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X)

background image

Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

CAWW

Tasques d'impressió (Mac OS X)

73

background image

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la

llista desplegable de menús i feu clic al menú Layout (Disseny).

4.

Seleccioneu una opció d'enquadernació de la llista desplegable A dues cares.

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).