HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Creació d’un fullet (Mac OS X)

background image

Creació d'un fullet (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la

llista desplegable de menús i feu clic al menú Layout (Disseny).

4.

Seleccioneu una opció d'enquadernació de la llista desplegable A dues cares.

5.

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Impressió de fullets.

CAWW

Tasques d'impressió (Mac OS X)

75

background image

6.

Feu clic al requadre Formatar sortida com fullet i seleccioneu una opció d'enquadernació.

7.

Seleccioneu la mida del paper.

8.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

76

Capítol 4 Impressió

CAWW