HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ajustament d’un document perquè s’adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X)

background image

Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la

llista desplegable de menús i feu clic al menú Paper Handling (Manipulació del paper).

4.

A la secció Destination Paper Size (Mida de paper de destinació), feu clic al requadre Scale to fit paper

size (Ajusta per adequar a la mida del paper) i, a continuació, seleccioneu la mida a la llista

desplegable.

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).