HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Selecció de la mida de paper (Mac)

background image

Selecció de la mida de paper (Mac)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Al menú Copies & Pages (Còpies i pàgines), feu clic al botó Page Setup (Format de pàgina).

4.

Seleccioneu una mida a la llista desplegable Paper Size (Mida del paper) i, tot seguit, feu clic al botó OK

(D'acord).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).