HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Selecció d’una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X)

background image

Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Al menú Copies & Pages (Còpies i pàgines), feu clic al botó Page Setup (Format de pàgina).

4.

A la llista desplegable Paper Size (Mida del paper), seleccioneu l'opció Gestionar mides

personalitzades.

5.

Especifiqueu les dimensions de la mida de paper i, a continuació, feu clic al botó OK (D'acord).

CAWW

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X)

79

background image

6.

Feu clic al botó OK (D'acord) per tancar el quadre de diàleg Page Setup (Format de pàgina).

7.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).