HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Opcions manuals de color

background image

Opcions manuals de color

Utilitzeu les opcions manuals de color per ajustar les opcions dels Grisos neutres, dels Tons mitjans i del

Control de marges per a textos, gràfics i fotografies.

Descripció de l'opció

Opcions

Control de marges

El paràmetre Control de marges determina la

representació dels marges. El control de marges té dos

components: tons mitjans adaptatius i superposició.

L'opció de tons mitjans adaptatius augmenta la precisió

dels marges. L'opció de superposició redueix l'efecte de

registre erroni de planxa de color superposant

lleugerament els marges dels objectes adjacents.

Desactivat desactiva l'opció de superposició i tons mitjans

adaptatius.

Mínim és el nivell mínim de superposició. L'opció de tons mitjans

adaptatius està activada.

Normal aplica una superposició mitjana. L'opció de tons mitjans

adaptatius està activada.

Màxim és l'opció de superposició més agressiva. L'opció de tons

mitjans adaptatius està activada.

Tons mitjans

Les opcions de Tons mitjans afecten la claredat de la

sortida en color i la resolució.

Suau ofereix millors resultats a les zones grans i uniformes, i millora

les fotografies suavitzant les gradacions de color. Seleccioneu

aquesta opció si és important aconseguir àrees uniformes i suaus.

Detall és útil per als textos i gràfics que necessiten distincions ben

definides entre línies i colors, o imatges que contenen un patró o un

alt nivell de detall. Seleccioneu aquesta opció si la definició dels

marges i els petits detalls són importants.

Grisos neutres

L'opció Grisos neutres estableix el mètode per crear els

colors grisos que s'utilitzaran en els textos, gràfics i

fotografies.

Només negre genera colors neutres (grisos i negre) utilitzant només

tòner negre. Aquesta opció garanteix colors neutres sense errors de

matís de color. Aquest paràmetre és recomanable per a documents i

gràfics de visualització en escala de grisos.

4 colors genera colors neutres (grisos i negre) combinant els quatre

colors de tòner. Aquest mètode produeix gradients i transicions més

suaus cap als altres colors, així com el negre més fosc.