HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Canvi de les opcions de color (Mac OS X)

background image

Canvi de les opcions de color (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la

llista desplegable de menús i feu clic al menú Color options (Opcions de color).

4.

Feu clic al quadre de verificació HP EasyColor per desmarcar-lo.

5.

Obriu els paràmetres Advanced (Avançades).

6.

Ajusteu els paràmetres individuals al text, als gràfics i a les fotografies.

7.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).