HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ajust dels colors

background image

Ajust dels colors

El procés de fer coincidir els colors de sortida del producte amb els de la pantalla de l'ordinador és força

complex, perquè les impressores i les pantalles d'ordinador utilitzen mètodes diferents per generar color. Els

monitors mostren colors amb píxels de llum mitjançant un procés de color RGB (vermell, verd i blau), mentre

que les impressores imprimeixen colors mitjançant un procés de CMYK (cian, magenta, groc i negre).

84

Capítol 4 Impressió

CAWW

background image

Hi ha diversos factors que poden afectar la capacitat de fer coincidir els colors impresos amb els de la

pantalla. Aquests factors són:

Paper

Colorants d'impressora (tintes o tòners, per exemple)

Procés d'impressió (injecció de tinta, impremta o tecnologia làser, per exemple)

Il·luminació de la projecció

Diferències personals en la percepció del color

Programes

Controladors d'impressió

Sistema operatiu de l'ordinador

Pantalles i configuració de pantalla

Targetes i controladors de vídeo

Entorn operatiu (humitat, per exemple)

En la majoria de situacions, el millor mètode per fer coincidir els colors de la pantalla amb els de la pàgina

impresa és imprimir amb colors sRGB.

CAWW

Impressió en color

85