HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - HP Universal Print Driver (Controlador d’impressió universal d’HP)

background image

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP)

El controlador d'impressió universal (UPD) d'HP per al Windows és un sol controlador d'impressió que

proporciona accés immediat a gairebé qualsevol producte HP LaserJet, des de qualsevol lloc, sense que

calgui descarregar controladors a part. S'ha desenvolupat amb l'acreditada tecnologia de controladors

d'impressió d'HP, s'ha posat a prova a fons i s'ha fet servir amb molts programaris. És una solució potent que

ofereix un rendiment constant al llarg del temps.

L'UPD d'HP es comunica directament amb cada producte HP, aplega informació de configuració i després

personalitza la interfície d'usuari per mostrar les funcions disponibles i pròpies de cada producte. També

48

Capítol 4 Impressió

CAWW

background image

activa automàticament les funcions que el producte té disponibles, com la impressió a dues cares o el grapat,

perquè l'usuari no ho hagi de fer manualment.

Trobareu més informació a

www.hp.com/go/upd

.