HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Controladors d’impressió compatibles (Windows)

background image

Controladors d'impressió compatibles (Windows)

Els controladors d'impressió permeten accedir al sistema d'impressió del producte. Els següents

controladors d'impressió estan disponibles a

www.hp.com/go/lj500colorMFPM570_software

.

Controlador HP PCL 6

Se subministra com a controlador predeterminat al CD inclòs. Aquest controlador

s'instal·la automàticament si no en seleccioneu cap altre.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i suport de funcions del producte

per a la majoria d'usuaris.

Ha estat dissenyat per treballar amb la Windows Graphic Device Interface (GDI) per

oferir la millor velocitat en entorns Windows.

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes

personalitzats basats en PCL 5.

Controlador HP UPD PS

Recomanat per imprimir amb programes d'Adobe

®

o amb altres programes de

gràfics.

Ofereix suport per imprimir des d'emulació de postscript o suport de tipus de lletra

flash de postscript.

HP UPD PCL 5

Recomanat per a impressió general d'oficina en entorns Windows.

Compatible amb versions anteriors de PCL i productes HP LaserJet anteriors.

La millor opció per imprimir des de programes de tercers o personalitzats.

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes que demanen PCL 5 (UNIX,

Linux, mainframe).

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol

controlador per a diversos models de producte.

Opció prioritària per imprimir en diversos models de producte des d'un ordinador

Windows portàtil.

HP UPD PCL 6

Recomanat per a imprimir en tots els entorns de Windows

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb

característiques de la impressora per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per a alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del Windows

per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes

personalitzats basats en PCL 5.