HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d’impressió

background image

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió

Les prioritats dels paràmetres d'impressió s'estableixen segons on es facin els canvis:

NOTA:

Els noms dels comandaments i els quadres de diàleg varien segons el programari utilitzat.

Quadre de diàleg Page Setup (Configuració de la pàgina): feu clic a Page Setup (Configuració de la

pàgina) o a una ordre semblant del menú File (Fitxer) del programa on estigueu treballant per obrir

aquest quadre de diàleg. Els paràmetres que es canviïn aquí poden anul·lar els que s'hagin canviat a

qualsevol altre lloc.

Quadre de diàleg Imprimeix: per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a Imprimeix, Configuració

d'impressió o similar al menú Fitxer del programa que utilitzeu. Els paràmetres que canvieu en el

quadre de diàleg Imprimeix tenen una prioritat més baixa i no anul·len ens canvis realitzats al quadre

de diàleg Format de pàgina.

Paràmetres del controlador de la impressora per defecte: els paràmetres del controlador de la

impressora per defecte determinen els paràmetres que s'utilitzaran per a totes les tasques d'impressió,

a no ser que es canviïn als quadres de diàleg Format de pàgina, Imprimeix o Propietats de la

impressora.

Configuració del tauler de control del producte: els paràmetres que es modifiquen al tauler de control

del producte tenen una prioritat menor que els fets a qualsevol altre lloc.