HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del retard de la desconnexió automàtica

background image

Configuració del retard de la desconnexió automàtica

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús:

Configuració del sistema

Paràmetres d'energia

Desconnexió automàtica

Retard de desconnexió

156 Capítol 8 Gestió i manteniment

CAWW

background image

3.

Seleccioneu el temps del retard de desconnexió.

NOTA:

El valor per defecte és

30 minuts

.

4.

El producte s'activa automàticament del mode de desconnexió automàtica en rebre feines o en tocar la

pantalla del tauler de control del producte. Podeu canviar els esdeveniments que fan que el producte

s'activi. Obriu els menús següents:

Configuració del sistema

Paràmetres d'energia

Desconnexió automàtica

Esdeveniments d'activació

Per desactivar un esdeveniment d'activació, seleccioneu-lo i després seleccioneu l'opció

No

.

CAWW

Configuració econòmica 157