HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Paràmetres de velocitat d’enllaç i impressió a doble cara

background image

Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara

NOTA:

Aquesta informació només fa referència a xarxes Ethernet. No és pertinent per a xarxes sense

cables.

La velocitat d'enllaç i el mode de comunicació del servidor d'impressió han de coincidir amb el concentrador

de la xarxa. Per a la majoria de situacions, deixeu el producte al mode automàtic. Els canvis que es facin de

manera incorrecta als paràmetres de velocitat d’enllaç i impressió a doble cara poden impedir que el

producte es comuniqui amb altres dispositius de la xarxa. Si cal fer canvis, utilitzeu el tauler de control del

producte.

NOTA:

El paràmetre ha de coincidir amb el dispositiu de la xarxa al qual us connecteu (concentrador de

xarxa, commutador, passarel·la, encaminador o ordinador).

NOTA:

La realització de canvis en aquests paràmetres provoca que el producte es desactivi i, a continuació,

es torni a activar. Feu els canvis només quan el producte estigui en espera.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Desplaceu-vos i toqueu el menú

Config. xarxa

.

3.

Toqueu el menú

Velocitat enllaç

.

4.

Seleccioneu una d'aquestes opcions.

Paràmetre

Descripció

Automàtic

El servidor d'impressió es configura automàticament amb el mode de comunicació i

la velocitat d'enllaç més alta permesos a la xarxa.

10T completa

10 Mbps, funcionament bidireccional simultani

10T intermèdia

10 megabytes per segon (Mbps), funcionament bidireccional no simultani

100TX completa

100 Mbps, funcionament bidireccional simultani

100TX interm.

100 Mbps, funcionament bidireccional no simultani

1000T completa

1000 Mbps, funcionament bidireccional simultani

5.

Toqueu el botó

OK

. El producte s'apaga i es torna a engegar.

CAWW

Configuració dels paràmetres IP de xarxa 151