HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control

background image

Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control

Utilitzeu els menús del tauler de control per establir manualment una adreça IPv4, una màscara de subxarxa i

la passarel·la predeterminada.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Desplaceu-vos i toqueu el menú

Config. xarxa

.

3.

Toqueu el menú

Config. TCP/IP

i, tot seguit, el menú

Manual

.

4.

Introduïu l'adreça IP amb el teclat numèric de la pantalla i, a continuació, toqueu el botó

OK

. Toqueu el

botó

per confirmar-la.

5.

Introduïu la màscara de subxarxa amb el teclat numèric de la pantalla i, a continuació, toqueu el botó

OK

. Toqueu el botó

per confirmar-la.

6.

Introduïu la passarel·la per defecte amb el teclat numèric de la pantalla i, a continuació, toqueu el botó

OK

. Toqueu el botó

per confirmar-la.