HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el microprogramari

background image

Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el microprogramari

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús:

Servei

LaserJet Update

Gestiona actualitzacions

Pregunta abans d'instal·lar

3.

Toqueu l'opció

Instal·la automàticament

.

CAWW

Actualització del microprogramari 159

background image

160 Capítol 8 Gestió i manteniment

CAWW

background image

9