HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ús d’aplicacions de serveis web d’HP

background image

Ús d'aplicacions de serveis web d'HP

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Serveis web d'HP .

2.

Toqueu el botó

Habilita serveis web

.

Un cop descarregada l'aplicació des del lloc web d'HP ePrintCenter, estarà disponible al menú

Aplicacions

del

tauler de control del producte. Aquest procés activa els serveis web d'HP i el menú

Aplicacions

.

148 Capítol 8 Gestió i manteniment

CAWW