HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Supressió d’entrades de marcatge ràpid

background image

Supressió d'entrades de marcatge ràpid

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Config. d'agenda

.

4.

Toqueu el botó

Elim. entrada

. O bé, per suprimir totes les entrades, toqueu el botó

Elim. totes entrades

.

5.

Toqueu l'entrada que voleu suprimir.

6.

Toqueu el botó

OK

per a confirmar l'eliminació.

CAWW

Supressió d'entrades de marcatge ràpid 121