HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Creació i edició d’entrades de marcatge ràpid

background image

Creació i edició d'entrades de marcatge ràpid

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Config. d'agenda

.

4.

Toqueu el botó

Conf. individual

.

5.

Toqueu un número sense assignar de la llista.

6.

Utilitzeu el teclat numèric per escriure un nom per a l'entrada i, a continuació, toqueu el botó

OK

.

7.

Utilitzeu el teclat numèric per introduir el número de fax de l'entrada i, a continuació, toqueu el botó

OK

.

120 Capítol 7 Fax

CAWW