HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del sondeig de faxos

background image

Configuració del sondeig de faxos

Si algú altre ha configurat que se sondegi un fax, podeu sol·licitar que aquest fax s'enviï al vostre producte.

Això es coneix com a "sondejar una altra màquina".

132 Capítol 7 Fax

CAWW

background image

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Opc. de recepció

.

4.

Toqueu el botó

Recep. sondeig

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric de la pantalla per introduir el número de la màquina de fax que voleu

sondejar i, a continuació, toqueu el botó

OK

.

El producte trucarà a l'altra màquina i sol·licitarà el fax.

CAWW

Configuració del sondeig de faxos 133